Critical Mass u znaku fotografije

Critical Mass u znaku fotografije

Dragi drugovi, saborci, biciklisti, Ovaj Critical mass posvećujemo političarima, u nadi da će ubuduće više pažnje poklanjati potrebama sugrađana & sugrađanki koji vole da voze biciklo i smatraju ga, iz raznih razloga, dobrim alternativnim prevoznim sredstvom. U...