Critical Mass u čast rijeke Morače

Critical Mass u čast rijeke Morače

Ovaj CM vozićemo u čast rijeke Morače, pa će i trasa biti prilagođena tome. Rijeka Morača čini Podgoricu posebnom time što u urbani prostor unosi svježinu divlje ljepote, koju nijesmo uvijek spremni da poštujemo, čuvamo i koristimo na dobar način. Ovom vožnjom želimo,...