39. Critical Mass za veću mobilnost i povezivanje mladih

39. Critical Mass za veću mobilnost i povezivanje mladih

Dragi naš pedalaški narode, Dobro smo zagazili u jesen, a vrijeme nam je i dalje naklonjeno, pa viđamo sve više biciklistkinja i biciklista na našim malobrojnim biciklističkim stazama i ulicama kako uživaju u ovom nenadanom poklonu. Nadamo se da će vrijeme biti na...