Poštovana djeco,
Samo za vas, peti put organizujemo biciklističku vožnju poznatu kao Kidical Mass u okviru Porodica Festa u subotu 18. maja. Održaće se u parku kod Dvorca kralja Nikole na Kruševcu i to u dva navrata: prvo, pravolinijska vožnja za naše najmanje drugare, kojima mogu pomoći roditelji, tetke, strine, ujaci i ostala mnogobrojna familija; drugo, kružna vožnja ulicom oko kvarta gdje se nalazi park, i ona je rezervisana samo za drugare koji mogu to da izvezu bez ičije pomoći.

Mi ćemo biti uz vas ako negdje zaškripi.

Biciklističke aktivnosti počinju u10:00, a vi možete doći prije toga jer će u toku biti Porodica Fest čitavog dana sa različitim programima interesantnim vama i odraslima.

Ovdje možete pogledati facebook event sa više informacija.