• 9godina od osnivanja
  • 7publikacija
  • 70+vožnji Critical Mass
  • 6vožnji za djecu Kidical Mass
  • 266+biciklističkih parking mjesta
  • 30+tribina, radionica, projekcija, akcija…

Biciklo.me je nevladino udruženje iz Podgorice koje se zalaže za upotrebu bicikla kao održivog vida transporta i sredstva za rekreaciju, kao i za unapređenje javnog prevoza, uređenje prostora po mjeri čovjeka i promociju zdravih stilova života na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Novosti
Deset godina u borbi za gradove po mjeri čovjeka

Deset godina u borbi za gradove po mjeri čovjeka

Tačno danas NVO Biciklo.me slavi 10 godina postojanja. A kako je sve počelo? Spontano smo se okupili kao ljubitelji vožnje bicikla sa ambicijom da popravimo – ili bolje reći napravimo – uslove za bicikliranje u Podgorici i širom Crne Gore. Kako su prolazile godine i...

Neću city, hoću super kvart: kako do naselja po mjeri čovjeka

Neću city, hoću super kvart: kako do naselja po mjeri čovjeka

NVO Biciklo.me izradilo je novi sažeti predlog praktične politike, u kojem predstavlja koncept super kvartova i predlaže upravi Glavnog grada Podgorica način na koji ovaj model može u doglednoj budućnosti realizovati u doglednoj budućnosti. Autor dokumenta je Stefan...

Blog
Gošići: Kratka staza koja pruža nadu

Gošići: Kratka staza koja pruža nadu

Prije izvjesnog vremena sam za trenutak iz vazduha primjetio dio staze na putu Golubovci - Mataguži u selu Gošići. Misleći da je to povezano sa jednim tenderom koji sam još 2017. godine čitao a ticao se izgradnje biciklističke staze pored puta Golubovci - Mataguži -...

read more