SUMP-UP: Unapređenje primjene Plana održive urbane mobilnosti Glavnog grada Podgorica

SUMP-UP: Unapređenje primjene Plana održive urbane mobilnosti Glavnog grada Podgorica

Projekat SUMP-UP usmjeren je na unapređenje primjene Plana održive urbane mobilnosti Glavnog grada Podgorica (eng. SUMP), a realizuje se od maja do oktobra 2023. godine. Ovim projektom Biciklo.me želi da podrži realizaciju mjera iz Plana u oblasti upotrebe bicikla, a dio aktivnosti predviđenih projektom proizilaze iz akcionog plana uz ovaj strateški dokument.

Projektom se doprinosi aktivnijem učešću civilnog društva u sprovođenju javnih politika i boljem upravljanju u oblasti urbane mobilnosti. Šire gledano, projekat predstavlja doprinos zaštiti životne sredine, poboljšanju javnog zdravlja i boljem kvalitetu života u Podgorici.

Opšti cilj projekta je unapređenje primjene Plana održive urbane mobilnosti Glavnog grada Podgorica kroz aktivno učešće civilnog društva.

 

Specifični ciljevi projekta su:

  • Poboljšanje stepena realizacije mjera iz Plana održive urbane mobilnosti Glavnog grada Podgorica u oblasti biciklizma;
  • Prikupljanje podataka u oblasti biciklizma na teritoriji Glavnog grada Podgorica za potrebe kreiranja odgovarajućih politika održive urbane mobilnosti;
  • Jačanje kapaciteta organa lokalne uprave Glavnog grada Podgorica u oblasti održive urbane mobilnosti.

 

Aktivnosti na projektu:

 

Projekat SUMP-UP realizuje se uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji implementiraju Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.