U vrijeme kada se svijet suočava sa sve većim izazovima u pogledu klime, zdravlja i upotrebe resursa, biciklo postaje sve popularnije prevozno sredstvo u gradovima zahvaljujući brojnim prednostima koje pruža. Kako se radi o zdravom, pristupačnom, ekološkom i efikasnom vidu transporta, biciklo predstavlja važan instrument u poboljšanju kvaliteta života u urbanim sredinama.


Biciklo je sve zastupljeniji vid transporta i u Podgorici, a tome je, pored promocije, nesumnjivo doprinijela biciklistička infrastruktura, koja je svoje obrise počela da dobija prije osam godina. Od tada pa do danas stvorena je mreža biciklističkih saobraćajnica, koja omogućava stanovnicima i posjetiocima da voze biciklo po površinama namijenjenim isključivo ovom vidu mobilnosti. Osam godina nakon početka izgradnje prve biciklističke staze u Podgorici i postepenog širenja biciklističke mreže, čini se da je došlo vrijeme da se napravi ocjena stanja na terenu od strane predstavnika civilnog društva čiji je rad usmjeren na povećanje upotrebe bicikla u gradu i šire.


Ova analiza predstavlja sveobuhvatan pregled biciklističkih koridora na teritoriji Glavnog grada Podgorica u cilju ocjene kvaliteta postojeće mreže biciklističkih saobraćajnica i davanja odgovarajućih smjernica nadležnim lokalnim organima za poboljšanje postojeće infrastrukture. U tom smislu, predstojeća analiza je prevashodno namijenjena organima, rukovodiocima i zaposlenima u upravi Glavnog grada Podgorica kako bi se bliže upoznali sa kvalitetom biciklističke mreže u Podgorici i preduzeli odgovarajuće radnje u cilju unapređenja postojećeg stanja. Analiza je takođe namijenjena široj javnosti, korisnicima bicikla, medijima, akademskoj zajednici, civilnom sektoru i drugim akterima koji žive i rade u Podgorici.
U dokumentu je detaljno analiziran svaki od ukupno sedam biciklističkih koridora koji sačinjavaju biciklističku mrežu Glavnog grada Podgorica. Ovakva analiza biciklističke mreže do sada nije rađena i stoga predstavlja prvi dokument takvog tipa. Nakon opisa i analize svakog koridora date su konkretne preporuke kako da se unaprijedi postojeća mreža. Preporuke su isključivo usmjerene na poboljšanje trenutnog stanja biciklističke mreže, pa se u tom smislu preporukama ne predlaže širenje ili izmjene postojećih koridora.


Analiza je sprovedena u okviru projekta SUMP-UP, koji realizuje Biciklo.me uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan. Projekat SMART Balkan implementiraju Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Analizu možete preuzeti ovdje.