Odluka da javni linijski prevoz putnika u Podgorici bude u potpunosti obustavljen u nedjelju 5. maja 2024. godine na Vaskrs je svojevrsni presedan, kojim se urušava ionako krhko povjerenje građana u sistem javnog prevoza u Glavnom gradu i diskriminišu njegovi korisnici.

Ni u vrijeme najmračnijeg perioda za javni prevoz u Podgorici, tokom prve polovine 2000-ih, prevoz nije u potpunosti obustavljan za vrijeme bilo kog praznika. Istovremeno, takva odluka nije u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima.

Naime, članom 39 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju jasno su propisani uslovi pod kojima se linijski gradski i prigradski prevoz može obustaviti. Ovi uslovi su bliže utvrđeni u članu 13 Odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Glavnog grada, kojom je propisano da se linijski prevoz putnika može privremeno obustaviti ili izmijeniti u slučajevima:

  1. prekida saobraćaja zbog više sile ili izvođenja radova na rekonstrukciji puta;
  2. zbog mjera nadležnog organa koje neposredno utiču na ograničenje saobraćaja, dok te mjere traju.

Iz navedenih odredbi nije teško zaključiti da bilo državni odnosno vjerski praznik ne spada u razloge zbog kojih se može obustaviti javni prevoz, pa ova samovoljna odluka nedvosmisleno predstavlja kršenje navedenih propisa.

Dodatno, članom 13 stav 3 Oduke propisano je da saglasnost na privremenu obustavu ili izmjenu reda vožnje daje sekretarijat nadležan za poslove saobraćaja. Sudeći po izjavi direktora preduzeća Putevi Radoša Zečevića, Sekretarijat za saobraćaj je samo usmeno dao saglasnost na zahtjev da Putevi obustave linijski prevoz putnika toga dana.

Osim što predstavlja kršenje propisa, ovakva mjera je diskriminatorna prema svim onim građanima koji koriste usluge javnog linijskog prevoza. Neprihvatljivo je da se osnovna usluga kao što je javni prevoz uskraćuje samo zato što u tom periodu putuje manje putnika. Dužnost Grada je da svim građanima obezbijedi odgovarajuće uslove za kretanje, bez obzira na okolnosti.

Izjava direktora Puteva da će ovo preduzeće snositi troškove prevoza građana taksi vozilima je neodgovorna i neprimjerena. Budući da u skladu sa članom 28 Odluke građani zaista imaju pravo imaju na nadoknadu troškova prevoza drugim prevoznim sredstvom, nadležni organi će morati da objasne na koji način se troši javni novac u slučaju da takvi zahtjevi zaista i budu dostavljeni i izvršeni.

Smanjena frekvencija putnika ne smije da bude razlog da se u gradu od 200.000 stanovnika on u potpunosti obustavi. Ne može se očekivati veći broj putnika kada prevoz nije redovan i pouzdan, pa ovakva odluka predstavlja nastavak urušavanja javnog linijskog prevoza u Podgorici.

Može li se zamisliti da javni prevoz tokom bilo kojeg praznika bude obustavljen u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani ili bilo kom drugim glavnom gradu u Evropi ili šire?

Bez obzira na nedavna poboljšanja, čini se da će javni prevoz u Podgorici i dalje biti tretiran kao Pepeljuga.