Prije izvjesnog vremena sam za trenutak iz vazduha primjetio dio staze na putu Golubovci – Mataguži u selu Gošići. Misleći da je to povezano sa jednim tenderom koji sam još 2017. godine čitao a ticao se izgradnje biciklističke staze pored puta Golubovci – Mataguži – Tuzi, od Trešnjice do škole u Matagužima, malo me je iznenadila njena dužina.

Pošto sam biciklom stigao iz pravca Tuza, na reskrsnici gdje se nalazi škola sam očekivao početak/završetak dvosmjerne biciklističke staze. Nažalost, tamo je nije bilo. Nastavio sam dalje ka Golubovcima i u Gošićima naišao na početak novoizgrađene staze. Po starom običaju, nigdje ne postoji oznaka gdje počinje biciklistička staza i kako se na na nju uključuje.

Na samom početku me je dočekala onespokojavajuća slika početka staze potpuno neprilagođenog potrebama vozača bicikala, u neskladu sa Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi, jer prelazi uopšte nisu urađeni a ivičnjak je visok i nebezbjedan. Tu se nalazi i  šahta 15-ak centimetara niža od nivoa betonskog zastora, oštrih ivica vrlo opasna za vozače bicikala.

Na pješačkom dijelu se nalazi još jedna otvorena šahta vrlo opasna za prolaznike.

Poslije prvog utiska, koji me je navodio na misao da smo dobili još jedan problematičan objekat pozitivno me je iznenadio ostatak staze. Prelazi su odlično urađeni i prilagođeni uključivanju i isklučivanju sa staze jer se pored puta nalazi veliki broj kuća. Mana joj je što je izlivena od naizmjeničnih betonskih polja pa nije udobna i poželjna za vožnju koliko bi mogla biti.

Nakon par stotina metara nailazim na betonske objekte razmještene po biciklističkoj i pješačkoj stazi, koji mogu biti vrlo nebezbjedni.

Lijep utisak ostavlja i rasvjeta koja je posebno postavljena na strani biciklističke i pješačke staze.

Naravno, nakon betonskih radova je neophodno angažovati čuvarsku službu da ne dozvoljava oštećenje svježeg betona.

Dobro bi bilo koristiti i ,,neošišana” slova, jer tako njegujemo naš jezik i kulturu.

Nakon 1440m, u blizini stadiona na Trešnjici se završava dvosmjerna staza uz nedostatak oznaka kako se isključiti i bez vertikalne signalizacije.

Zaključak:

Iako veoma kratka,uz nekoliko lako rješivih problema, dvosmjerna biciklistička staza kroz Gošiće ostavlja pozitivan utisak jer se uglavnom pridržavalo Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi, za čije postojanje se Biciklo.me godinama zalagalo.

Ova staza se može uzeti kao pozitivan primjer ruralne biciklističke infrastrukture koja je ovih dana vrlo značajna tema ne forumima o održivoj mobilnosti u biciklistički, a i na svaki drugi način, naprednim zemljama. Iako su prije nekoliko godina prilikom rekonstrukcije magistrale kroz Zetu izgrađene biciklističke staze upitnog kvaliteta, uglavnom kroz Mahalu, i zbog toga ih malo ko koristi, tek ova se može smatrati pravim početkom izgradnje biciklističke infrastrukture u najmlađoj crnogorskoj opštini.

Iako je predviđena da bude do raskrsnice kod škole u Matagužima, biciklistička staza je prilično kraća. 

Sada kada je putna infrastruktura kroz Zetu znatno napredovala imamo pojavu čestog prolaska velikih kamiona i šlepera iz centra Golubovaca ka Tuzima i Božaju. Neophodno je napraviti kvalitetnu biciklističku infrastrukturu radi bezbjednog kretanja djece, koja bi bila povezana sa svim školama i ostalim mjestima od interesa.

Zbog niza propusta koji su mogli biti lako izbjegnuti nužno je uključiti edukovane predstavnike biciklističke zajednice prilikom planiranja projektovanja i izvođenja radova na biciklističkoj infrastrukturi.

Preporuke:

  • Obilježiti početak biciklističke staze vertikalnom signalizacijom;
  • U Gošićima urediti pristup stazi u skladu sa članom 38 Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi;
  • Urediti šahte da poklopci budu u nivou biciklističke i pješačke staze;
  • Koristiti slova u skladu sa našim jezikom;
  • Ukloniti predmete koji ometaju bezbjedno kretanje bicikala i pješaka;
  • Posaditi drvored uporedo sa pješačkom i biciklističkom stazom;
  • Za izgradnju biciklističke infrastrukture koristiti asfaltni zastor;
  • Završiti vertikalnu signalizaciju;
  • Popraviti neravnine u betonu.

Dejan Tofčević, biciklista