Rezultati redovne godišnje ankete o uslovima za vožnju biciklom u Podgorici: izdanje za 2021. godinu

Rezultati redovne godišnje ankete o uslovima za vožnju biciklom u Podgorici: izdanje za 2021. godinu

Ovdje možete preuzeti izvještaj u kom su predstavljeni rezultati ankete o uslovima za vožnju biciklom u Podgorici, koju je tokom avgusta i septembra 2021. godine sprovela NVO Biciklo.me u sklopu svojih redovnih istraživačkih aktivnosti.

U anketi je učestvovalo 377 ispitanika i ispitanica; 5,1% njih su mlađi od 20 godina, 24,5% su starosti od 20 do 30 godina, 34,9% imaju između 30 i 40 godina, 24,5% između 40 i 50 godina, 9,1% između 50 i 60 godina, dok stariji od 60 godina čine samo 1,9% anketiranih. Muškarci čine više od polovine anketiranih – 61,2%; žene čine preostalih 38,8%. U anketi su učestvovali građani iz svih djelova Podgorice; u nešto većoj mjeri su zastupljeni Zabjelo (12,9%), Stari Aerodrom (9,4%), Blokovi V, VI i IX (8,9%) i Zagorič (8,1%).

Anketa je distribuirana putem interneta, posredstvom društvenih mreža, kroz kampanju kojom su targetirani građani i građanke koji žive u Podgorici i prate rad NVO Biciklo.me. Fokus ankete bio je, dakle, na ispitivanju stavova koje o uslovima za vožnju biciklom u Podgorici imaju oni koji inače koriste biciklo, a ne svi građani glavnog grada. Na graficima su prikazana poređenja rezultata ovogodišnje ankete sa rezultatima iz 2019. i 2020. godine, kada smo postavljali ista pitanja i na sličan način definisali ciljnu grupu među kojom je istraživanje distribuirano na isti način.

Istraživanje stavova sprovedeno je korišćenjem Likertove skale, na kojoj su anketirani birali u kojoj mjeri se slažu sa ponuđenim odgovorima – opisima uslova za upotrebu bicikla u Podgorici. Kako je ovo treće po redu istraživanje ove vrste koje NVO Biciklo.me sprovodi, podaci prikupljeni ove godine upoređeni su sa podacima iz 2019 i 2020. Slučajni uzorci su za sve tri uzastopne godine definisani na isti način i karakterišu ih slična starosna i polna struktura i geografska raspodjela. Uporedni pregled podataka za ove tri godine (2019/2020/2021) daje mogućnost praćenja promjena u stavovima građana i otvara prostor za sagledavanje učinka koji su tokom posmatranog perioda imale mjere za poboljšavanje uslova za korišćenje bicikla u Podgorici.