Sjeverom na dva točka

Sjeverom na dva točka

Projekat „Sjeverom na dva točka“ realizovalo je Biciklo.me od juna 2021. do marta 2022. godine, u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Novi početak iz Kolašina i Bijeli ljiljan iz Rožaja. Projekat je imao za cilj da promoviše i poboljša uslove za upotreba bicikla u opštinama Rožaje, Kolašin i Žabljak.

Projektom su ostvareni sljedeći rezultati:

  • Postavljeno 12 parkirališta za bicikla, odnosno po 4 u svakoj opštini (Kolašin, Rožaje i Žabljak);
  • Održane promotivne biciklističke vožnje ulicama Kolašina, Rožaja i Žabljaka;
  • Izrađeni nacrti lokalnih biciklističkih strategija za svaku od opština; u Rožajama i Kolašinu su pomenuti nacrti već usvojeni od strane lokalnih parlamenata i tako postale zvanični dokumenti, dok je postupak usvajanja u Žabljaku u toku;
  • Realizovane radionice o održivoj urbanoj mobilnosti sa lokalnim biciklističkim zajednicama i lokalnim samoupravama u Kolašinu, Rožajama i Žabljaku;
  • Sprovedeno istraživanje o putnim navikama građana Kolašina, Rožaja i Žabljaka;
  • Dodijeljena bicikla i oprema za bicikla učenicima osnovnih škola koji su nagrađeni na konkursu.

Projekat je finansirala Evropska unija u sklopu šireg projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.