Biciklo.me postavilo je 12 novih parkirališta za bicikla na javnim lokacijama u Kolašinu, Rožajama i Žabljaku, odnosno po 4 u svakoj opštini.

Budući da Kolašin, Rožaje i Žabljak do sada nijesu imale adekvatan mobilijar za parkiranje bicikala, ova parkirališta predstavljaju značajan korak ka poboljšanju uslova za upotrebu bicikla u tri grada.

Parkirališta su lučnog oblika, pa omogućavaju lako vezivanje rama za stalak. Njihov kapacitet je 8 bicikala. Prilikom odabira lokacija vodilo se računa da budu javne i prometne lokacije, prema kojima gravitira veliki broj potencijalnih korisnika.

U Kolašinu, parkirališta su postavljena ispred Srednje stručne škole „Braća Selić“, OŠ „Risto Manojlović“, Doma zdravlja i Sportskog centra.

U Rožajama, parkirališta su postavljena ispred OŠ „25. maj“, OŠ „Mustafa Pećanin“, Gimnazije „30. septembar“ / Srednje stručne škole i Gradskog trga.

Na Žabljaku, lokacije parkirališta su sljedeće: centar grada, Sportski centar, OŠ „Dušan Obradović“ i parking ispred hotela Žabljak.

Parkinzi su izrađeni i postavljeni u sklopu projekta „Sjeverom na dva točka“, koji Biciklo.me sprovodi u saradnji sa organizacijama Novi početak iz Kolašina i Bijeli ljiljan iz Rožaja. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje se u sklopu šireg projekta pod nazivom „M’BASE“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert, Centrom za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Politikon mrežom, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.