Tačno danas NVO Biciklo.me slavi 10 godina postojanja. A kako je sve počelo?

Spontano smo se okupili kao ljubitelji vožnje bicikla sa ambicijom da popravimo – ili bolje reći napravimo – uslove za bicikliranje u Podgorici i širom Crne Gore. Kako su prolazile godine i organizacija rasla, aktivizam vezan za promociju upotrebe bicikla se, kao logičan slijed, proširio na sferu održive urbane mobilnosti kao novi način planiranja urbanog transporta i gradova po mjeri čovjeka. Naše originalno ime Biciklo.me smo odlučili da zadržimo, iako su naši dometi nadmašili početne ciljeve. Zahvaljujući predanom radu, posvećenosti, ali i entuzijazmu, napredovali smo, usavršavali se, pa smo danas širom regiona, a i na evropskom nivou, prepoznati kao organizacija koja nastoji da kreira uslove za bolju mobilnost ljudi u našim gradovima.

Mnoštvo aktivista i dragih ljudi je sa nama radio na tome da se vrijednosti koje zagovara Biciklo.me održe i nađu put do šire javnosti. Neko je doprinosio duži, a neko kraći period, dok su mnogi aktivni sve vrijeme. Važno je istaći da je svaka osoba koja je bila uključena u rad organizacije ostavila neizbrisiv trag u borbi za bolje i pravednije društvo u sferi saobraćaja i mobilnosti, a samim tim i za veći kvalitet života na lokalnom, državnom i međunarodnom planu.

Do danas smo organizovali preko 80 vožnji Critical Mass u više crnogorskih gradova, ali i osam vožnji namijenjenih djeci. Borili smo se i izborili za izgradnju prve biciklističke infrastrukture u Podgorici, izmjene i dopune zakonske regulative, strateške dokumente u oblasti održive urbane mobilnosti, te saobraćajnu edukaciju djece i odraslih. Održali smo na desetine događaja, uključujući radionice, okrugle stolove, konferencije, promocije knjiga i filmova. Zagovaramo aktivnu mobilnost i tražimo bolje uslove za kretanje svih građana. Gotovo svakog dana intenzivno sarađujemo sa lokalnim i državnim organima, kao i obrazovnim ustanovama, na širenju ideja o pravednijoj raspodjeli prostora za kretanje po sopstvenom, a ne nametnutom izboru. Članica smo više međunarodnih organizacija i inicijativa.

Naša borba za bolje gradove i bolji saobraćaj nijednog trenutka ne posustaje. U posljednje vrijeme smo svjedoci da interesovanje i zalaganje institucija za uređenje mobilnosti po mjeri svakog čovjeka u Podgorici doživljava krizu, ali to nam samo daje dodatni motiv da naš aktivizam i borba budu još jači. Jer naši gradovi i ljudi koji žive u njima nas obavezuju na to.

Srećna nam prva decenija!