S ponosom objavljujemo da je Biciklo.me primljeno u punopravno članstvo Evropske biciklističke federacije (ECF), udruženja koje okuplja organizacije civilnog društva iz cijele Evrope koje se zalažu za poboljšanje uslova za upotrebu bicikla.
Kandidatura Biciklo.me prihvaćena je jednoglasno na godišnjoj skupštini Evropske biciklističke federacije, koja je ovog vikenda održana u Berlinu.
„Članstvo u Evropskoj biciklističkoj federaciji predstavlja veliku čast za našu organizaciju, jer je to potvrda kvaliteta rada, truda i entuzijazma koji već osam godina ulažemo kako bi uslovi za upotrebu bicikla u Crnoj Gori bili bolji. Ova mreža će nam pomoći da ostvarimo bližu saradnju sa srodnim organizacijama iz čitave Evrope, sa kojima ćemo imati priliku da razmjenjujemo dobre prakse i iskustva u pogledu unapređenja javnih politika u oblasti biciklizma, kazao je Stefan Bulatović iz Biciklo.me, koji je predstavio rad organizacije uoči glasanja na generalnoj skupštini.

Kako dodaje Bulatović, biciklo je prevozno sredstvo budućnosti u gradovima, koje je posebno dobilo na značaju tokom krize izazvane pandemijom koronavirusa, kao i aktuelne energetske krize prouzrokovane ratom u Ukrajini. Kroz članstvo u Evropskoj biciklističkoj federaciji, Biciklo.me će osnažiti svoje aktivnosti kojima nastoje da crnogorske gradove učine humanijim mjestima za život, kako bi ljudi svih uzrasta i mogućnosti mogli lako i bezbjedno da koriste biciklo kao sredstvo održive mobilnosti.

Evropska biciklistička federacija (ECF) je neprofitna asocijacija sa sjedištem u Briselu koja se zalaže za veću i bolju upotrebu bicikla u Evropi. U pitanju je jedinstveno udruženje takvog tipa, koje okuplja preko 60 organizacija iz više od 40 evropskih zemalja.

Od svog osnivanja 1983. godine, ECF aktivno utiče na javne politike kako bi se stvorili bolji uslovi za kretanje biciklom Evropi. Kroz aktivno zalaganje, asocijacija nastoji da unaprijedi zakonska rješenja, obezbijedi političku podršku i utiče na povećanje budžetskih izdvajanja za upotrebu bicikla u svrhu prevoza, rekreacije i održivog turizma.

ECF nastoji da ostvari niz ciljeva do 2030. godine. Između ostalog, cilj udruženja je da se upotreba bicikla u Evropi poveća za najmanje 50%, kao i da se stvore adekvatni uslovi za bezbjednu vožnju biciklom. Pored toga, nastoji da obezbijedi i jaču političku podršku za upotrebu bicikla, kako bi donosioci odluka u svom radu dali prioritet biciklu kao prevoznom sredstvu koje pozitivno utiče na zdravlje, životnu sredinu, ekonomiju i društvene odnose. Takođe, još jedan važan cilj udruženja je da se investicije biciklističku infrastrukturu u narednom periodu značajno povećaju na evropskom nivou.

Biciklo.me osnovano je decembra 2013. godine kao neprofitna organizacija koja se zalaže za upotrebu bicikla kao sredstva prevoza i rekreacije, kao i za druge oblike održive urbane mobilnosti poput pješačenja i javnog prevoza. Organizacija zagovara održive saobraćajne politike na području Podgorice, ali sve više i u drugim gradovima širom Crne Gore, kao i na državnom nivou.