U okviru javnog poziva koji je raspisalo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Biciklo.me je dostavilo komentare na Nacrt izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica do 2025. godine.

Iako važenje ovog planskog dokumenta ističe za manje od 3 godine, Biciklo.me smatra da je važno kontinuirano unapređivati postojeće dokumente.

Između ostalog, predložili smo da se Ulica slobode ukloni sa liste glavnih gradskih ulica kako bi umjesto tranzitne saobraćajnice postala trajna pješačka zona. Pretvaranje ulica u pješačke zone donosi ogromne koristi za građane – bezbjedan prostor za šetnju i igru, čistiji vazduh, mogućnosti za razvoj lokalne ekonomije uključujući ugostiteljstvo i bolju društvenu interakciju. Posljednji primjer takvih benefita je Njegoševa ulica, koja je nakon popločavanja u kratkom roku postala omiljeno mjesto za građane i turiste.

Osim toga, predložili smo i da ograničenje brzine kretanja vozila u sabirnim ulicama – gradskim ulicama sa po jednom saobraćajnom trakom u oba pravca – bude 30 km/h, a sve u cilju poboljšanja bezbjednosti svih korisnika ulice. Brojne evropske zemlje, poput Španije, Holandije i Finske, već su promijenile zakonske propiose i uvode obavezna ograničenja brzine kretanja vozila na gradskim ulicama od 30 km/h u cilju smanjenja rizika od fatalnih udesa. Kao što istraživanja pokazuju, pri udaru vozila od 30 km/h rizik od smrtnog ishoda pješaka je ispod 5%, dok je opasnost od smrtnog ishoda čak šest puta veća ako se vozilo kreće 50 km/h.

Predložili smo i da se u samom tekstu Plana dodatno naglasi važnost izgradnje biciklističke i pješačke infrastrukture. Naime, važećim Prostorno-urbanističkim planom propisana je izgradnja biciklističkih staza na svim novim bulevarima i ulicama koje se rekonstruišu u biulevare. Međutim, ova odredba je više puta kršena, pa su tako saobraćajnice poput bulevara kroz Donju Goricu i Ulice Zmaj Jovine rekonstruisane i proširene bez biciklističke infrastrukture. Zbog toga smatramo da je neophodno da u Planu bude propisano da su biciklističke staze obaveza baš kao što su to kolovoz i trotoari.

Takođe, u cilju podsticanja biciklističkog saobraćaja, predložili smo da u Planu naglasi da je potrebno kontinuirano obezbjeđivati dovoljno parkirališta za bicikla na javnim lokacijama, ali i da se osigura dovoljan broj mjesta za čuvanje bicikala u stambenim zgradama. Naša istraživanja pokazuju da je nepostojanje mjesta za parkiranje i čuvanje bicikla je jedan od glavnih foktora koji utiče na nizak stepen upotrebe bicikla u Podgorici. Građani najčešće nemaju prostor da čuvaju bicikla u stambenim zgradama, pa često odlučuju da ga ne posjeduju ili ne koriste. S druge strane, Pravilnikom o bližem sadržaju planskog dokumenta propisano je da se u svakoj stambenoj zgradi obezbijedi 1,1 parking mjesto za automobile, dok takvog uslova za bicikla nema. Time se stanari direktno podstiču da posjeduju automobil, dok se upotreba bicikla destimuliše.

Sve predloge možete pogledati ovdje.