Zahvaljujući punom razumijevanju i donaciji prodavnice biciklističke opreme „Tempo“ uspjeli smo da obezbijedimo donaciju za korisnika Centra za prava djeteta Crne Gore.

Misija Centra za prava djeteta Crne Gore je unapređenje kvaliteta života djece i mladih na teritoriji Crne Gore, kroz promociju i programe zaštite dječjih prava. Trenutno, devedeset devetoro djece pohađa njihov program u savremeno opremljenom objektu, a bicikl je dobio dječak koji je u proteklih godinu dana osvojio najviše bodova, tj. ostvario najveći i najbrži napredak.

centar-za-prava-djeteta

Naša organizacija je uspjela da obezbjedi kacigu i svu ostalu opremu potrebnu jednom jedanaestogodišnjem biciklisti. Takođe smo na maloj svečanosti upriličenoj tom prilikom podijelili svoj prisutnoj djeci i “Biciklistiku”, naš priručnik za drugare ovog uzrasta.

Dogovorili smo i buduću saradnju u vezi biciklističke edukacije korisnika ovog centra.