Smanjenje zavisnosti od automobila u gradovima je od ključne važnosti za dekarbonizaciju urbanih sredina. Međutim, najefikasniji načini za smanjenje broja automobila nijesu očigledi. Kao odgovor na ovaj problem, istraživači Centra za studije održivosti Univerziteta u Lundu objavili su studiju o najuspješnijim politikama za smanjenje broja automobila u gradovima, koristeći 800 recenziranih istraživanja i studija slučaja iz cijele Evrope od 2010. godine naovamo.

 

Utvrdili su 12 najdjelotvornijih politika, čiji je pregled slijedi u nastavku.

  1. Naknada za zagušenje

Svi vozači koji ulaze u centar grada moraju platiti naknadu. Novac od naknada za zagušenje bi se koristio za ulaganje u održive vidove transporta. Ta mjera se pokazala uspješnom u više gradova, a najviše u Londonu, u kojem je broj automobila u užem jezgru grada pa za 33% od 2003. godine.

Ipak, uprkos tome što naknade za zagušenje jasno dovode do značajnog i trajnog smanjenja upotrebe automobila i količine saobraćaja, one same po sebi ne mogu u potpunosti eliminisati problem zagušenja, koji je i dalje prisutan dok god postoje podsticaji i infrastruktura koji pogoduju korišćenju automobila.

2. Kontrola parkiranja i saobraćaja

U brojnim evropskim gradovima, uklanjanje parkirng mjesta i promjena smjera kretanja– u mnogim slučajevima, prenamjena traka koje su ranije bile namijenjene automobilima u ulice beu automobila, biciklističke staze i šetališta – pokazali su se vrlo uspješnima. Na primjer, utvrđeno je da je prenamjena parking mjesta u Oslu u ulice bez automobila i biciklističke staze smanjila upotrebu automobila u centru glavnog grada Norveške za do 19%.

3. Zone ograničenog saobraćaja

U Rimu, koji je jedan od najzagušenijih evropskih gradova, povećana je upotreba javnog prevoza na način što je ulazak automobilom u centar grada u određeno doba dana ograničeno samo za mještane, plus za one koji plaćaju godišnju naknadu. Ovom politikom smanjen je automobilski saobraćaj u glavnom gradu Italije za 20% tokom sati sa ograničenjima, a 10% čak i tokom sati bez ograničenja – kada svi automobili mogu ući u centar. Kazne za kršenje ovog pravila koriste se za finansiranje sistema javnog prijevoza u Rimu.

4. Usluge mobilnosti za putnike

Korišćenje automobila se može smanjiti na način što će se za zaposlene obezbijediti besplatan javni prevoz do centra grada, u kombinaciji sa privatnim autobuskim prevozom kojim se povezuju posovi sa rutama javnog prevoza. Utrecht je na ovaj način zabilježio smanjenje od 37% u korišćenju automobila od strane onih koji putuju u grad

5. Naknade za parkiranje na radnom mjestu

Još jedan efikasan način za smanjenje broja ljudi koji na posao putuju automobilom je da se zaposlenima naplaćuje parkiranje u okviru mjesta rada. Medicinski centar u Roterdamu je smanjio upotrebu automobila od strane zaposlenih za 20-25%, a istovremeno nudio radnicima da unovče ta parking mjesta i i koriste javni prevoz.

6. Planiranje putovanja do radnog mjesta

Firme podstiču zaposlene da automobile ostave kod kuće putem kombinovanja više mjera: posebnan autobuski prevoz, popusti, poboljšanje biciklističke infrastrukture i smanjenje broja parking mjesta.

7. Planiranje putovanja na fakultet

Slično prethodnom načinu, univerziteti pomažu studentima i osoblju da dođu do kampusa putem gore navedenih šema. Univerzitet u Bristolu uspio je da smanji upotrebu automobila za 27% kod osoblja.

8. Usluga mobilnosti za univerzitete

Sicilijanski grad Katanija koristio je pristup samo šararepe za svoje učenike. Naime, ponudivši im besplatnu propusnicu za javni prevoz i osiguravši poseban linijski prevoz do kampusa, utvrđeno je da je grad za 24% smanio udio studenata koji putuju automobilom.

9. Dijeljenje automobila

Dijeljenje prevoza do lokacija poput posla ili škole može pomoći u smanjenju količine automobila na putevima. Međutim, ova politika se mora pažljivo planirati, jer postoji rizik da ljudi koji su prije bili bez automobila povećaju upotrebu automobila.

10. Planiranje školskih putovanja

Pomoći učenicima i roditeljima da isplaniraju svoj put do posla putem savjeta, planiranja i događanja za podsticanje pješačenja i upotrebe bicikla. Ovime je u uprava grad Noriča u Britaniji uspjela da smanji korišćenje automobila za 10,9%.

11. Personalizovani planovi putovanja

Slično planiranju školskih putovanja, stanovnicima u gradovima se pružaju savjeti, planiranje i događaji kako bi se istaknuli održiviji načini kretanja gradom. To je bilo uspješno u brojnim gradovima širom Europe.

12. Aplikacije za održivu mobilnost

Aplikacije za telefone mogu pomoći u praćenju koliko često neko hoda, vozi bicikl i koristi javni prevoz, dopuštajući korisnicima da zabilježe svoju aktivnost u zamjenu za bodove. Ti se bodovi zatim mogu koristiti za nagrade i postizanje određenih ciljeva.