Sa željom da poboljša prilično zapuštenu i zastarjelu „biciklističku“ legislativu, naša organizacija je realizovala projekat „Biciklo (je) zakon“ kojim je tretirala Zakon o putevima, Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima (ZOBS) i Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji. Analizirali smo zakone Srbije, Albanije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova, te pokušali da njihova najbolja riješenja i mi iskoristimo za naše potrebe. Dragocjene su nam bile i preporuke ECF (European Cycling Federation – Evropska biciklistička federacija), koja je krovna organizacija nacionalnih biciklističkih organizacija što promovišu biciklizam kao sredstvo transporta. Od velikog značaja su nam bili i predlozi koje potpisuju srodne biciklističke organizacije iz Beograda, Novog Sada, Šapca, Zagreba i Sarajeva. Iskoristili smo i višedecenijsko biciklističko iskustvo članova našeg tima da na najbolji način interpretiramo pravila usvojena iz drugih dokumenata, kao i da ih dopunimo nekim specifičnim za područje u kojem djelujemo.Najveći broj savremenih rješenja smo pronašli u legislativi Slovenije, koja je otišla najdalje od svih zemalja čija dokumenta smo proučavali, ali smo primjenili i pravila iz biciklistički razvijenijih sredina.

Do sada je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva prihvatilo sugestiju za izradu pravilnika o izgradnji biciklističke infrastrukture, kojim će se pojednostaviti i unificirati projektovanje i izgradnja biciklističke infrastrukture.

Na poziv radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova na javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i naša organizacija je dostavila predloge koji se nalaze u našem dokumentu „Biciklo (je) zakon“, od kojih nijedan nije prihvaćen, iako se radi o najsavremenijim i najboljim rješenjima, implementiranim uglavnom u zakonodavstvima zemalja Evropske unije, kao i onih naprednih van nje. Naš tim je učestvovao i na okruglom stolu organizovanom 27.11.2018, gdje smo i usmeno izložili zahtjeve za izmjene i dopune zakona. Od svih naših predloga (na dvadeset i četiri strane teksta i slika) jedino je prihvaćen sledeći: „Sjedište za prevoz djeteta na biciklu ne smije ometati vozača, umanjivati mu vidljivost i pokretnost, kao i škoditi djetetu”, što je ustvari samo bliže određenje iz člana 117. Dio naših predloga se odnosio i na usklađenost sa budućim pravilnikom o izgradnji biciklističke infrastrukture, koji će prepoznavati i savremenije forme od onih koje postoje u sadašnjem ZOBS-u. Pošto predlozi nijesu prihvaćeni, izgubićemo još puno vremena do modernizacije ovog zakona i usklađivanja sa drugim dokumentima. Sportski biciklizam sa svojim specifičnostima ZOBS nije prepoznao, a svjedoci smo brojnih sportskih grupa na našim putevima. Prevoženje djece u posebno napravljenim prikolicama je zabranjeno a vrlo je učestalo u razvijenom svijetu, tako da će brojni cikloturisti, nesvjesni jedne ovakve zabrane, neminovno prekršiti zakon. Kretanje biciklističkom trakom ZOBS dozvoljava mopedu i lakom triciklu, iako se ova vozila kreću značajno brže od bicikla. Na ovaj način propuštena je prilika da neophodne izmjene budu implementirane i da uslovi za razvoj biciklističkog saobraćaja u Crnoj Gori budu zbilja popravljeni.

Složili smo se sa predstavnicima radne grupe da je veliki obim izmjena koje predlažemo najbolje implementirati u potpuno novi zakon, tako da se naš rad sada preusmjerava na vršenje pritiska na donosioce odluka za izradu novog ZOBS-a. Pošto najnovije izmjene i dopune ne doprinose poboljšanju uslova za razvoj biciklizma, štaviše unazađuju ga nepotrebnim i prevaziđenim ograničenjima, moramo u saradnji sa donosiocima odluka naći način da promijenimo ovakvo stanje. Koristi od razvoja biciklizma su mnogostruke i lako uočljive na primjerima naprednih biciklističkih sredina širom svijeta, i smatramo da je krajnje vrijeme da stvorimo povoljne zakonske uslove za razvoj biciklizma i u Crnoj Gori.