Poštovani,

Iz medija smo informisani da ste ispred Glavnog grada odgovorili na naše otvoreno pismo koje je upućeno gradonačelniku Stijepoviću, a koje se odnosi na izgradnju biciklističke infrastrukture. Veoma smo vam zahvalni jer ni od koga iz gradske uprave do sada nijesmo dobili adekvatan odgovor, iako smo više puta javno iznosili stavove po pitanju izgradnje biciklističke infrastrukture. Iza stavova sumiranih u pismu upućenom gradonačelniku ne stoje samo članovi naše organizacije, već i mnogi biciklisti koji nam se svakodnevno obraćaju i upućuju na probleme u korištenju biciklističke infrastrukture, za čiju ste izgradnju vi nadležni.

04-voda-staza01

Svjesni smo ograničenja koja utiču na izgradnju biciklističkih koridora i znamo da nije lako napraviti savršena rješenja uz postojeća prostorna i zakonska ograničenja. Međutim, postojeće stanje ne smije da bude trajna prepreka pronalaženju načina da unaprijedimo infrastrukturu. Zato naša organizacija zagovara ideju o izradi pravilnika o izgradnji biciklističke infrastrukture, koji bi sadržao detaljne analize potreba i mogućnosti za razvoj ovog održivog način gradskog prevoza. Iskreno se nadamo da će Glavni grad krenuti u izradu ovog dokumenta, koji bi u mnogo čemu mogao olakšati i vaš rad. Naša organizacija je više nego voljna da vam pomogne u tom procesu, naročito kad je u pitanju analiza dobrih praksi iz regiona, Evrope i svijeta, ali i informisanje javnosti i osiguravanje učešća građana i građanki u ovom važnom procesu. Svjesni smo i činjenice da postoje određene barijere u postojećim zakonskim rješenjima i više smo nego voljni da vam pomognemo da zajedno sa nadležnim organima otpočnemo proces čiji bi rezultat bili zakoni koji bi na bolji i precizniji način regulisali ovu tematiku. Kao primjere dobre prakse predlažemo korišćenje Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi Republike Hrvatske ili slovenački Navodila za projektiranje kolesarskih površina, koji su veoma slični dokumenti, i na čijoj osnovi bi bilo dobro da bude izgrađen i naš pravilnik.

Vjerujemo da imamo isti cilj, a to je kvalitetna biciklistička infrastruktura u gradu i njeni zadovoljni korisnici. Zato želimo da skrenemo pažnju na dva najvažnija preduslova za dostizanje tih ciljeva:

  • Ako Podgorica želi postati moderan, ekološki i ekonomski održiv, pametan grad, onda planiranjem prostora ne smijemo privilegovati automobilski saobraćaj. Dugoročno, prvenstvo moraju imati održivi načini kretanja u gradskoj sredini – pješačenje i vožnja bicikla – i odluke o korišćenju prostora koje donosimo danas moraju biti u saglasju sa tim. S obzirom da broj motornih vozila u gradu alarmantno raste i uzrokuje sve veće zagađenje i buku u gradu, krajnje je vrijeme da se pristupi izradi ozbiljnog plana za sanaciju postojećeg stanja, kroz razvoj alternativnog transporta. Moraju se imati u vidu i najnoviji podaci Svjetske zdravstvene organizacije koji Crnu Goru svrstavaju na peto mjesto u Evropi po količini štetnih čestica u vazduhu, što je samo jedna od činjenica koje podupiru našu tvrdnju.
  • Ukoliko istinski želimo da Podgorica postane biciklistički grad, s kvalitetnom infrastrukturom i zadovoljnim biciklistima, onda se u proces izgradnje biciklističkih staza moraju uključiti korisnici – biciklisti i biciklistkinje. Njihova iskustva su neprocjenjiva, jer infrastruktura mora odgovarati njihovim potrebama da bi bila dobra za korišćenje i da bi ispunila svoju svrhu. Nema smisla praviti staze kojima je nezadovoljna većina biciklista i koje u podređen položaj dovode pješake.

Kao kontraargument vašem pismu možemo iskoristiti obilje materijala koji nam gotovo svakodnevno pristiže od strane nezadovoljnih biciklista ili obimnu literaturu, ali nećemo to raditi jer ne želimo polemiku koju će jednog trenutka neko od učesnika prekinuti i od koje neće biti nikakve koristi. Želimo rezultate na terenu, koji su jedino mjerilo. Zato vam predlažemo da organizujemo zajedničku biciklističku vožnju predstavnika gradskih službi, projektanata, izvođača radova, nadzora i svih onih za koje vi smatrate da treba da učestvuju. Prolaskom kroz tri izgrađena koridora problemi će se sami pokazati, baš kao i moguća rješenja.

06-kralja-nikole01

Uz to, pozivamo vas da se priključite 45. Critical Mass vožnji, koja će se održati u subotu 27. maja s početkom u 18h na Trgu nezavisnosti. Naše Critical Mass vožnje su promotivnog karaktera i služe za skretanje pažnje na položaj biciklista, a na njima se po lijepom vremenu zna okupiti i do 500  učesnika. Mislimo da je to odlična prilika da popričate i sa samim biciklistima o infrastrukturi u izgradnji. Sigurni smo da bi to bilo korisno i za vas i za njih. Ukoliko nemate bicikla, naša organizacija će vam ih rado obezbijediti – potrebno je samo da nas blagovremeno obavijestite o broju osoba koje bi željele da se priključe vožnji.

Nadamo se da ćete prihvatiti ovaj predlog za zajedničku akciju sa ciljem da izgradimo biciklističku infrastrukturu koja će provocirati na korištenje, a ne na urušavanje jedne ideje koja je ostvarena u gradovima širom svijeta, na zadovoljstvo mnoštva korisnika.

S poštovanjem,

NVO Biciklo.me