Od novembra 2019. do aprila 2020. godine, Biciklo.me sprovodi projekat pod nazivom „Održiva urbana mobilnost u srednjim školama u Podgorici“, u sklopu  „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)”.

Projektom namjeravamo da istraživo kakvi su uslovi za razvoj održive urbane mobilnosti u kontekstu srednjih škola u Podgorici, kao i da ojačamo svijest učenika srednjih škola o održivim vidovima mobilnosti poput pješačenja, biciklizma i javnog prevoza, te ulozi koje ovi vidovi prevoza imaju u smanjenju zagađenja životne sredine.

Motivacija za projekat javila se usljed brojnih izazova sa kojima se Glavni grad Podgorica suočava u pogledu funkcionisanja saobraćaja. Porast broja stanovnika, pojačan stepen motorizacije – naročito individualne, neefikasan sistem javnog prevoza, kao i nedovoljno ulaganje u promociju alternativnih vidova mobilnosti značajno ugrožavaju održivost saobraćaja u Glavnom gradu i negativno utiču na životnu sredinu. Posljedicatakvih prilika je još uvijek nedovoljna zastupljenost pješačenja, biciklizma i javnog prevoza u obrascima kretanja građana i građanki Podgorice, bez obzira na uzrast.

Unapređenje održivosti saobraćaja predviđeno je brojnim lokalnim i nacionalnim strateškim dokumentima, ali i obavezama koje proističu iz međunarodnih ugovora. Upavo je održiva urbana mobilnost jedan od načina za postizanje tih ciljeva, budući da se radi o konceptu čiji je zadatak da omogući lakše kretanje ljudi u gradskim sredinama i bolju propusnost saobraćaja, uz istovremeno racionalnije korišćenje javnog prostora, smanjenje zagađenja i energetsku efikasnost.

Kako bi se razvila svijest u pogledu održive urbane mobilnosti i stekle navike u korišćenju alternativnih vidova prevoza, od suštinske je važnosti da se navike o korišćenju održivih vidova mobilnosti steknu već u periodu adolescencije. Upravo zato ovim projektom se namjerava istražiti i podići svijest srednjoškolaca o održivoj urbanoj mobilnosti i njenoj ulozi u poboljšanju stanja životne sredine, kako bi se na vrijeme podstakle promjene u pogledu kretanja u urbanim područjima. Tokom trajanja projekta realizovaćemo istraživanja, radionice i takmičenja u kojima će glavni akteri biti učenici sedam srednjih škola iz Podgorice (Gimnazija Slobodan Škerović, Ekonomska škola Mirko Vešović, Srednja stručna škola Sergije Stanić, Elektrotehnička škola Vaso Aligrudić, Građevinska škola Marko Radović, Mašinska škola Ivan Uskoković i Stručna medicinska škola), kao i njihovi nastavnici.