Obraćamo Vam se u ime građana Crne Gore, nacionalnih i međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom prirode, a povodom početka izgradnje malih hidrocentrala na gornjem toku rijeke Cijevne. Naime, kao što ste i upoznati, na teritoriji države Albanije u toku je izgradnja jedne, a među lokalnim stanovništvom govori se oko 14 planiranih mHE na rijeci koja je prepoznata kao međunarodno i nacionalno zaštićeno područje.

Kanjon rijeke Cijevne je Emerald stanište, shodno kriterijumima Savjeta Evrope i Bernskoj konvenciji, a samim tim je i jedan od kandidata za buduće Natura 2000 zaštićeno područje. U Crnoj Gori, kanjon rijeke Cijevne nedavno je proglašen spomenikom prirode (III IUCN kategorija), a važno je i napomenuti da rijeka Cijevne predstavlja jednu od izuzetnih prirodnih vrijednosti sliva rijeke Morače i Skadarskog jezera koji uživa poseban stepen zaštite (Nacionalni park i Ramsar močvarno stanište od međunarodnog značaja).

U kontekstu saradnje dvije države naglašavamo da su u julu ove godine, predstavnici Vlada Crne Gore i Albanije, potpisali sporazum koji reguliše aktivnosti na očuvanju kvaliteta voda, zaštite od poplava, uređivanja i održavanja vodotoka, intenzivnije razmjene informacija i pronalaženja fondova za finansiranje ovih aktivnosti. Sporazum bi trebalo da ima za cilj zajedničko djelovanje dvije države, zajedničke infrastrukturne radove na zaštiti od poplava i nesmetanom protoku prekograničnih vodotoka. Svega tri mjeseca nakon potpisivanja ovog važnog dokumenta iznenadio nas je zastrašujući prizor trajne devastacije velikih razmjera u dijelu vodotoka Cijevne koji prolazi kroz Albaniju.

Posebno smo iznenađeni i zabrinuti činjenicom da su crnogorske nadležne institucije do sada uradile jako malo ili gotovo ništa kako bi se na adekvatan način zaštitio ovaj spomenik prirode. Ovo je posebno alarmantno kada se ima u vidu pregovaračko poglavlje 27, koje je već sada dovoljno problematizovano ostalim, dokazanim slučajevima nebrige državnih institucija o životnoj sredini. Iznad svega, zabrinjava nespremnost za pravu saradnju sa civilnim sektorom i sada već očigledno držanje ukupne crnogorske javnosti u mraku kada je u pitanju problem sa rijekom Cijevnom.

Napominjemo da je Ustavom Crne Gore član 23 stav 2 propisano da „svako ima pravo na blagovremeno i potpuno obavještavanje o stanju životne sredine, na mogućnost uticaja prilikom odlučivanja o pitanjima od značaja za životnu sredinu i na pravnu zaštitu ovih prava”. Napominjemo da je shodno Zakonu o zaštiti prirode čl. 7, 8 i 9, država u obavezi da podstiče učešće građana i nevladinih organizacija u procesima donošenja i realizacije odluka i mjera od značaja za zaštitu prirode, dok je prema ESPOO konvenciji, civilni sektor posebno identifikovan kao mjerodavan mehanizam učešća javnosti.

Imajući u vidu da postoje ogromne nepoznanice sa onim što država Albanija planira na Cijevni, očekujemo da tokom zvaničnog sastanka sa premijerom Albanije, gospodinom Ramom, inicirate obustavljanje dalje izgradnje mHE na rijeci Cijevni na teritoriji Albanije dok se ne utvrdi činjenično stanje i ne uključi crnogorska stručna i laička javnost.

Ovo naročito iz razloga što smo sa zvaničnih adresa dobili oprečne informacije, od podatka da predmetne mHE nisu dobile neophodne dozvole do podatka da ne postoje prekogranični uticaji na Crnu Goru te da samim tim nije bilo potrebno uključivati našu javnost.

Od Vas, kao najviše instance u crnogorskoj izvršnoj vlasti, očekujemo da u skladu sa odgovornostima funkcije koju obavljate, prepoznate značaj i opravdanost predloženog zahtjeva i da se u skladu sa Ustavom odgovorno ponesete prema interesima Crne Gore i njenih građana. Devastirana rijeka Cijevna svakako nije jedan od tih interesa.

S poštovanjem,

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP)
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS)
Biciklo.me
NVO Ljubitelji prirode
Expeditio
Green Home
Mediteranski centar za ekološki monitoring (MedCEM)
Društvo mladih ekologa Nikšić