Projektom “Biciklo (je) zakon“ naša organizacija pokušava da unaprijedi „biciklističku“ legislativu u Crnoj Gori. Iako se popravljaju uslovi za biciklizam, legislativa je još uvijek neprilagođena novonastalim okolnostima i potrebama. Zbog toga smo i pokrenuli ovaj projekat.

Cilj je da upoređivanjem propisa u regionu i šire učinimo vožnju bicikla što bezbjednijom i poželjnijom za sve naše građane i brojne cikloturiste čiji se broj stalno uvećava. Uostalom, za to nas preporučuje Strategija poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2010-2019. godine) i Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore.

Radili smo na tri dokumenta:
• Zakonu bezbjednosti saobraćaja na putevima
• Zakonu o putevima
• Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji

Prvi naš predlog koji će biti implementiran se odnosi na Zakon o putevima i predviđa izradu pravilnika o izgradnji biciklističke infrastrukture. Usvajanjem ovog pravilnika bi se izbjegle mnoge greške koje su napravljene tokom izgradnje biciklističke infrastrukture u Podgorici i šire, a koje su plod nedovoljnog poznavanja materije od strane naručioca, projektanta, nadzornika i izvođača radova. Na taj način bi se spriječile improvizacije koje su glavni uzrok nedovoljno visokog kvaliteta izvedene infrastrukture.

Nažalost, zakonodavac nije prepoznao značaj izrade plana razvoja biciklizma u lokalnim samoupravama, kako smo predložili, pa ga nije ni propisao. Ali to nas ne sprečava da nastavimo borbu za izradu jednog ovakvog dokumenta, pa ćemo drugim sredstvima nastaviti da vršimo pritisak na donosioce odluka.

Donošenjem strategije razvoja biciklizma u Crnoj Gori bi se mogli svrstati u red naprednijih evropskih zemalja koje zrelo promišljaju i planiraju svoju budućnost.

Ovo je mali korak za biciklizam ali veliki za popravljanje stanja u biciklizmu Crne Gore.