Zajednica opština Crne Gore i Biciklo.me potpisali su Sporazum o saradnji u cilju jačanja zajedničkog djelovanja u oblastima koje su od značaja za održivi razvoj lokalne samouprave.

Sporazum su potpisali Mišela Manojlović, generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore, i Blažo Crvenica u ime Biciklo.me.

„Zadovoljstvo mi je što Zajednica opština Crne Gore kontinuirano unapređuje saradnju sa civilnim sektorom. Sa Biciklo.me smo posljednjih godina blisko sarađivali na izradi lokalnih strateških dokumenata u oblasti održive urbane mobilnosti i jačanju kapaciteta lokalne samouprave, pa vjerujem da ćemo u budućnosti kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti nastaviti da pružamo podršku lokalnim samoupravama u cilju podsticanja održivog lokalnog razvoja“, istakla je Manojlović.

Sporazumom se stvara povoljni okvir za saradnju dvije organizacije na projektima koji doprinose razvoju lokalne samouprave u Crnoj Gori po mjeri čovjeka.

„Biciklo.me u svom radu aktivno sarađuje sa lokalnim samoupravama širom Crne Gore na polju održive i akvitne mobilnosti, pa je formalizovanje saradnje sa Zajednicom opština Crne Gore snažan podsticaj za naše djelovanje na lokalnom nivou. Zajednica opština nam je već nekoliko godina važan partner u zagovaranju boljih lokalnih politika i boljeg pravnog okvira za održivi lokalni razvoj, pa sam ubijeđen da ćemo kroz jačanje partnerskog odnosa biti efiksaniji u ostvarivanju zajedničkog cilja, a to je unapređenje kvaliteta života na lokalnom nivou“, kazao je Crvenica.

Biciklo.me i Zajednica opština Crne Gore su ranije imali priliku da sarađuju na izradi Plana održive urbane mobilnosti Glavnog grada Podgorica, zatim planova održive urbane mobilnosti za opštine Kolašin i Rožaje, kao i na jačanju kapaciteta opštinskih službenika iz Kolašina, Rožaja i Žabljaka u okviru projekta „Sjeverom na dva točka“.

Kako se navodi u Sporazumu, dvije organizacije će u budućnosti, između ostalog, raditi i na afirmisanju participacije građana u planiranju razvoja lokalnih zajednica, realizaciji obuka za lokalne samouprave u oblasti lokalnog održivog razvoja, te na zajedničkoj pripremi inicijativa usmjerenih na poboljšanje pravnog okvira u oblasti lokalne samouprave.