Nevladino udruženje “Biciklo.me” poziva sve zainteresovane da učestvuju na ponovljenom raspisu javnog dizajnerskog konkursa “Do faksa na dva točka”. Konkurs se ponavlja zbog veoma malog odziva učesnika u prethodnom raspisu, organizovanom u julu 2016. godine.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju svi zainteresovani. Za učešće je dovoljno da kandidati popune prijavni formular koji možete preuzeti OVDJE.

konkurs-do-faksa-na-dva-tocka-novo

OBRAZLOŽENJE

Studenti predstavljaju značajan dio populacije u Podgorici i za njih je bicikl idealno prevozno sredstvo zbog svoje ekonomičnosti. Da bi im bili omogućeni što bolji uslovi za korišćenje ovog prevoznog sredstva, nakon izgradnje prvih biciklističkih koridora kao prirodan korak javlja se potreba za parkinzima kod fakulteta.

TEMA

Osmisliti i izraditi dizajn parkinga za bicikla koji će zadovoljavati potrebe studenata i zaposlenih koji na fakultete dolaze ovim prevoznim sredstvom.

Parking treba da odgovara izabranoj lokaciji i njenu analizu autor treba da uzme u obzir pri izradi rješenja.

Broj radova koje jedan autor može poslati nije ograničen.

ELEMENTI

Pored parking mjesta uz svako predloženo rješenje obavezno je dizajnirati oznaku za parking sa dimenzijama i pozicijom u odnosu na njih.

Od dodatnih elemenata poželjno je uključiti nadstrešicu visine ca 2,4m, rasvjetu, video-nadzor, kao i elemente za koje kandidati procijene da bi bili značajni.

LOKACIJA

Predložena lokacija je kampus univerziteta Crne Gore u neposrednoj blizini Arhitektonskog fakulteta zbog skoncentrisanosti različitih fakultetskih jedinica u blizini.

Fotografije i mapa lokacije se mogu naći OVDJE.

ZAHTJEVI

Rješenje treba da bude funkcionalno, izvodljivo od materijala i sa tehničkim mogućnostima koji se mogu naći u Crnoj Gori. Obratiti pažnju na način oblikovanja i materijalizaciju elemenata, dimenzionisanje parking mjesta (u svrhu jednostavne dostupnosti za vezivanje), limit površine i materijalizaciju na koju bi se parking postavio, urbani kontekst predložene ili izabrane lokacije. Takođe je važno projektovati prking tako da se obezbijedi određeni nivo sigurnosti od krađe bicikala.

KRITERIJUMI VREDNOVANJA

Inovativnost, funkcionalnost, tehnička razrađenost projekta i ekološka dimenzija rješenja.

DOKUMENTACIJA

Sva rješenja treba da sadrže:

  • popunjenu prijavu za konkurs
  • idejno rješenje u formatima JPG/PDF (A3 format)
  • 3D vizualizacija i materijalizacija
  • tehnički list sa elementima sklopa i gabaritnim mjerama u projekcijskim prikazima (situacija, osnova, karakteristični presjeci u razmjeri 1:50 i karakteristični detalji i detalji izvođenja u razmjeri 1:10)

Potrebnu dokumentaciju slati na kontakt@biciklo.me. Ukoliko dokumentacija zauzima više od 15 Mb, pošaljite zapakovani folder preko www.wetransfer.com uz obavezno slanje popunjene prijave na navedenu mail adresu.

Stručni žiri će izabrati tri dobitna rješenja i za njih su obezbjeđene novčane nagrade:

  • Prvo mjesto 300 €
  • Drugo mjesto 200 €
  • Treće mjesto 100€

Krajnji rok za prispjeće radova je 20. oktobar 2016. godine u 14h.

NVO Biciklo.me zadržava pravo da svako od tri nagrađena rješenja koristi za realizaciju nezavisno od realizacije projekta „Do faksa na dva točka“.