Kao plod saradnje između NVO Biciklo.me i Novosadske biciklstičke inicijative, predstavljamo sažeti predlog praktične politike (policy brief) pod nazivom Učimo od drugih: Inovativne prakse za podsticanje biciklističkog saobraćaja, koji je usmjeren na poboljšanje uslova za upotrebu bicikla u Podgorici i Novom Sadu.


Bicikl je jedno od najčistijih i najefikasnijih prevoznih sredstava u gradovima. Kao takav, ovaj vid mobilnosti predstavlja praktičnu i održivu alternativu automobilima, koji su već decenijama u središtu saobraćajnih politika. Tokom posljednjih godina, broj ljudi koji koriste bicikl kao sredstvo urbanog transporta iz dana u dan raste. Ni gradovi na Balkanu nisu izuzetak, pa je bicikl zahvaljujući promociji i naporima na izgradnji infrastrukture sve češći izbor ljudi. Ulaganje u upotrebu bicikla pozitivno utiče na razvoj grada i kvalitet života onih koji u njemu žive. Ipak, da bi bicikl u većoj mjeri bio zastupljen u saobraćaju, potrebno je kontinurano graditi i unapređivati infrastrukturu kojom se podstiče upotreba ovog prevoznog sredstva. Osim biciklističkih staza kao neophodnog elementa modernih saobraćajnica, čak i male intervencije na postojećoj saobraćajnoj infrastrukturu mogu doprinijeti unapređenju uslova za vožnju bicikla i unapređenju održive urbane mobilnosti.


Ovaj sažeti pregled praktične politike ima za cilj da predstavi neke od inovativnih načina za podsticanje upotrebe bicikla, sa posebnim naglaskom na unapređenje bezbjednosti korisnika. Dokument je zasnovan na najboljim praksama gradova koji su prepoznati kao lideri u stvaranju uslova za povećanje udjela biciklističkog saobraćaja. U dokumentu je predstavljeno pet intervencija na infrastrukturi za koje je dokazano da pozitivno utiču na upotrebu bicikla u gradovima, i to: površine za zaustavljanje biciklista, dvosmjerni biciklistički saobraćaj u jednosmjernim ulicama, semafori za regulisanje kretanja bicikala, vodeći pješačko-biciklistički intervali i izdignuti biciklistički prelazi. Na osnovu toga su dati predlozi za integrisanje ovih mjera na lokacijama u Podgorici tako i u Novom Sadu.


Navedene intervencije predstavljaju praktična rješenja koja se mogu lako integrisati u postojeću saobraćajnu infrastrukturu. Namijenjene su rješavanju specifičnih izazova u funkcionisanju saobraćaja i poboljšanju bezbjednosti korisnika bicikla, a njihova implementacija dokazano doprinosi stvaranju bezbjednijeg i privlačnijeg okruženja za vožnju bicikla.


Ovaj dokument je prvenstveno namijenjen nadležnim organima Glavnog grada Podgorica i Grada Novog Sada u cilju efikasnog poboljšanja uslova za upotrebu bicikla. Osim toga, može biti koristan i donosiocima odluka, urbanistima, arhitektama, inženjerima, te lokalnim vlastima u drugim opštinama u Crnoj Gori i Srbiji.


Izradu ovog sažetog predloga praktične politike podržao je Evropski fond za zapadni Balkan (EFB).