43. Critical Mass: Osvijetli problem kroz Sat za planetu

43. Critical Mass: Osvijetli problem kroz Sat za planetu

Draga pedalaška družino, martovski Critical Mass, četrdeset-treći po redu, organizujemo u saradnji sa NVO Green Home, Svijetskim fondom za prirodu (WWF) i kancelarijom UNDP u Crnoj Gori i posvećujemo ga globalnoj kampanji “Sat za planetu“. Pedale počinjemo...
Prvi primorski Critical Mass u Tivtu

Prvi primorski Critical Mass u Tivtu

Kao što smo najavili prošle nedjelje, nakon Podgorice i Nikšića biciklistička „groznica“ će se širiti i na primorske gradove. U želji da okupimo što veći broj ljudi, i gledajući da izaberemo što ljepši dan za vožnju, prvi Primorski Critical Mass će se održati u Tivtu...